Vážení priaznivci futbalu,

v prílohe sa môžete oboznámiť s rozpisom jednotlivých zápasov, ktoré odohrajú naši futbalisti v jarnej sezóne...

Vážení občania,

v prílohe nájdete oznam o výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty  na traťovom úseku Čadca - Krásno nad...

    Vážení občania,

dávame Vám do pozornosti  zber plastov, ktorý sa v našej obci uskutoční v dňoch  od 16.03.2015...

   Vážení občania,

  dávame Vám do poroznosti zber papiera, ktorý sa uskutoční v našej obci dňa 07.03.2015 ....

  Vážení občania ,

srdečne Vás pozývame na uvedenie knihy do života " Rudina v zvykoch našich predkov" , ktoré sa uskutoční v ...

Vážení občania,

v prílohe s môžete oboznámiť s úpravou vlakového spojenia z dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty ...

Vážení občania,

 v prílohe sa môžete oboznámiť s listom , ktorý ńám bol doručený od spoločnosti :  

...

Vážení rodičia,

v prílohe sa môžete oboznámiť s oznamom pre platbu detí , ktorá sa bude realizovať na  obecom  úrade.

 

Ing....

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s "Pozvánkou na valné zhromaždenie SÚKROMNÝCH LESOV , pozemkové spoločenstvo Rudina ", ktoré...

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s "Pozvánkou na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva URBÁR Rudina ", ktoré sa...

Stránky