Vážení občania, v dňoch 16. 11., 19.11. a 20.11. 2018 bude v obci na niektorých miestach obmedzená distribúcia elektrickej energie. Bližšie...

Vážení seniori,

srdečne Vás pozývame na slávnostné posedenie pri príležitosti " Október mesiac úcty k starším", ktoré sa bude konať v...

Vážení občania,

v prílohe dôležitý oznam SPP k revíziam odberných plynových zariadení.

Vážení občania, dňa 15.10.2018 od 7.30 hod bude v našej obci na niektorých miestach prerušená distribúcia elektriny. Bližšie informácie v...

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame na "Tradičné hody", ktoré sa budú konať  v nedeľu 07.10.2018.

 

Program v prílohe

Vážení občania, v prílohe Oznámenie o čase a mieste konania volieb  pre voličov s trvalým pobytom Rudina.

Vážení občania, v prílohe zoznam kandidátov pre voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Rudina.

Vážení občania, zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu uskutočníme v našej obci 29. septembra 2018 v zbernom dvore za MŠ Rudina. Bližšie...

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame na "Okresnú výstavu ovocia a zeleniny" , ktorá sa bude konať v dňoch 29.9. 30.09.2018 v sále...

Vážení občania, na základe žiadosti o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie, bolo vydané rozkopové povolenie z dôvodu realizácie...

Stránky