Vážení občania, 

v prílohe "Harmonogram zberu papiera"

V prílohe "Harmonogram testovania v dňoch sobota 08.05.2021 - nedeľa 09.05.2021"

Vážení občania, obecná knižnica má upravené dočasne otváracie hodiny. Používateľ knižnice ako i záujemca môže osloviť knihovníčku pani Ščambovú a...

Predseda Štatistického úradu SR vydal 21. apríla 2021 rozhodnutie o začatí asistovaného sčítania obyvateľov od 3. mája 2021 do 13. júna 2021....

V prílohe : 

Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 31; uverejnené 30. apríla 2021

200. Vyhláška Úradu verejného...

V prílohe "Harmonogram testovania  sobota 01.05.2021 - nedeľa 02.05.2021

197. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k režimu...

Vážení občania, Železnice SLovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Žilina listom zo dňa 21.04.2021 oznámili, že v mesiaci máj a jún...

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a. s. listom zo dňa 28. 4. 2021 oznámila, že v termíne od 25.05.2021 07:30 hod do 25.05.2021...

Uznesenie vlády SR  č. 215 zo dňa 26. 04. 2021 (k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona...

Stránky