Vážení občania, obecná knižnica v Rudine Vás srdčene pozýva v rámci týždňa slovenských knižníc a mesiaca marca - mesiaca knihy do našej knižnice,...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že MŠ v Rudine bude z dôvodu chrípkovej epidémie zatvorená od 19.2.2019 do 24.2.2019. Materská škola bude v...

Vážení občania, pozemkové spoločenstvo URBÁRU Rudina Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 9. marca 2019 o 15.00 hod...

Vážení občania, pozemkové spoločenstvo Súkromných lesov Rudina Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 9. marca 2019 o 13.00...

Vážení občania, v súlade s § 4 odst. 7) zákona č. 329/2018 Zz o poplatkoch za uloženie odpadov, predkladá Obec Rudina informáciu o úrovni a...

Vážení občania, pracovníci štatistického  úradu SR uskutočnia v našej obci  v roku 2019 výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne...

Vážení občania, Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 25. mája 2019. V prílohe nájdete postupne informácie...

Vážení občania, v prílohe informácia o projekte "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc".

Vážení občania, v prílohe oznámenie ohľadom zberu plastového odpadu z našej obce v mesiaci január.

Vážení občania,

v prílohe list Okresného úradu Kysucké Nové Mesto o " Vyhlásení mimoriadnej situácie - snehová kalamita"

Stránky