V prílohe zoznam zákazok s nízkou hodnotou realizovaných v rokoch 2016 -2018

Vážení občania, v rámci čistenia obce budú veľkokapacitné kontajnery vyložené v areáli za MŠ Rudina v dňoch od 23. 04. 2019 do 27.04.2019. Bližšie...

Vážení občania, vývoz komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční v piatok 19. apríla 2019. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Vážení občania, občianske združenie pr ZŠ a MŠ v Rudine Vás pozáva na Veľkonočné trhy, ktoré sa budú konať v piatok 12. apríla 2019 od 9.00 hod do...

Vážení občania, zber papiera v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok  12. apríla 2019. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Vážení občania, za 1. Q. 2019 odovzdala naša obec celkom 2585 kg  elektroodpadu. Potvrdenie o odovzdanom odpade prikladáme do prílohy oznamu.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že 3. riadne zasadnutie OZ sa bude konať v sobotu 30. marca 2019 o 10.00 hod. v MUŠTÁRNI ...

Oznamujeme, že prijímanie detí pre nový školský rok 2019/2020 sa uskutoční v čase od 2.5.2019 do 15.5.2019 v priestoroch materskej školy. Je...

Vážení občania, obecná knižnica v Rudine Vás srdčene pozýva v rámci týždňa slovenských knižníc a mesiaca marca - mesiaca knihy do našej knižnice,...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že MŠ v Rudine bude z dôvodu chrípkovej epidémie zatvorená od 19.2.2019 do 24.2.2019. Materská škola bude v...

Stránky