Dňa 20. 1. 2021 /t. j. streda/ bude v našej obci zber plastov, preto žiadame občanov, aby pripravili svoje nádoby resp. zviazané vrecia s...

V prílohe : 

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka za zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Rudina...

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom...

Vážení rodičia, 

v prílohe "Oznam Materskej školy Rudina " pre rodičov.

Uznesenie vlády Slovenskej republiky  č. 1 zo 06. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/...

Vážení občania, 

obec Rudina pripravuje  nový strategický dokument " Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rudina na roky...

Uznesenie vlády SR č. 808/2020 z 31.12.2020, ktorým sa sprísňujú opatrenia a obmedzuje pohyb obyvateľov z dôvodu zhoršenia...

Vážení občania, v prílohe nájdete harmonogram vývozu odpadu na rok 2021.

V prílohe "Oznam ambulancie všeobecného lekára " - čerpanie dovolenky v dňoch 04.01.2021 - 08.01.2021

V prílohe 

" Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 807 zo dňa 29.12.2020" , ktorým sa predlžuje núdzový stav  na území SR na obdobie 40...

Stránky