Vážení občania, v rámci čistenia obce budú veľkokapacitné kontajnery umiestnené v areáli za MŠ Rudina  v čase od 26. marca do 28. marca...

Vážení občania, predkladáme Vám zámer obce  uzatvoriť " Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme a prevádzkovaní verejného vodovodu č. 431/2011 zo dňa 9....

Vážení rodičia, prijímanie detí pre nový školský rok 2018/2019 sa uskutoční v čase od 2.5.2018 do 18.5.20148 v priestoroch materskej školy....

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť so systémom nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci.

Vážení občania, Finančné riaditeľstvo SR oznamuje, že v čase podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb budú...

Vážení občania, zber papiera sa v našej obci uskutoční dňa 17. marca 2018. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Vážení občania, Obecná knižnica v Rudine Vás srdečne pozýva v rámci týždňa slovenských knižníc a mesiaca marca - mesiaca knihy do našej knižnice....

Petícia

Dňa 1.2. 2018 došlo k zrušeniu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kysuckom Novom Meste. V ďalšom období nebude...

Vážení občania,

v prílohe pozvánka na valné zhromaždenie  pozemkového spoločenstva URBÁR Rudina , Rudina č. 405, ktoré sa bude konať dňa...

Vážení občania,

v prílohe pozvánka na " Valné zhromaždenie  Súkromných lesov pozemkové spoločenstvo Rudina ", ...

Stránky