Vážení občania, oznamujeme Vám, že zberný dvor v mesiaci jún bude otvorený v náhradom termíne. 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia zriaďovateľa sa obnovuje prevádzka v materskej škole od 1.6.2020...

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu s športu SR,  a rozhodnutia zriaďovateľa sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov prvého...

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré vstúpili do platnosti dňa 18. mája 2020.

Farský úrad Rudina oznamuje , že z dôvodu uvoľňovania opatrení sa od 17.05.2020 (nedeľa) aj v našej farnosti vo...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že Obecný úrad bude od 13. mája 2020 fungovať v normálnom režime stránkových hodín. 

...

Vážení občania, v stredu 20. mája 2020 v čase od 15.30 hod do 17.00 hod si môžu záujemcovia prevziať kompostéry v zbernom dvore za materskou...

Stránky