Vážení občania, zber papiera v obci sa uskutoční dňa 17. októbra 2019. Bližšie informácie v priloženom letáku. 

Vážení občania, Obec Rudina, ako správca miestnych cintorínov, Vám pripomína povinnosť úhrady za užívanie hrobových miest. Bližšie informácie v...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že zberný dvor bude  otvorený dňa 12. 10. 2019 od 10.30 do 12.00 hod. Bližšie informácie v priloženom letáku. 

Vážení občania, veľkokapacitné kontajnery pre drobný stavebný odpad budú umiestnené od 11. 10. do 14.10. 2019 v areáli za MŠ Rudina.  Bližšie...

Vážení občania, Obecná knižnica v Rudine, po revízii knižničného fondu, si Vám dovoľuje ponúknuť zdarma vyradené knihy. Záujemcovia si môžu prísť...

Vážení občania, v nedeľu  6. októbra 2019 sa budú v obci konať tradičné hody. O 8.15 hod pôjde od kultúrneho domu sprievod so sochou Panny Márie...

Vážení občania, ZO SZZ Rudina pozýva členov a tiež rodinných príslušníkov na jednodňový výlet do Mutěnic dňa 19. októbra 2019. Bližšie informácie...

Vážení občania, ZO SZZ v Rudine oznamuje, že budú poskytovať služby muštovania. Muštovať sa bude podľa potreby na objednávku. Svoj záujem treba...

Vážení občania, ZO SZZ v Rudine oznamuje , že výstava ovocia a zeleniny sa v našej obci uskutoční v dňoch 5. - 6. októbra 2019 v kultúrnom dome....

Stránky