V prílohe Vestník vlády Slovenskej republiky , ktorý obsahuje : 

20. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej...

Na základe informácie z Úradu vlády SR Vám oznamujeme, že účasť na testovaní podľa platného Uznesenia vlády SR sa radí medzi výnimky...

Uznesenie vlády SR č. 704 z 04. novembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhlásenia núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného...

Vážení občania, 

v prílohe informácia aj s časovým harmonogramom k celoplošnému testovaniu v našej obci, ktoré sa bude konať v sobotu : 07....

Vážení občania, II. kolo celoplošného  testovania obyvateľov na  COVID-19,  konané dňa 7. 11. 2020 a 8.11.2020 sa v našej obci  uskutoční opätovne...

Vážení rodičia, Materská škola v Rudine v zastúpení riaditeľkou Mgr. Ivetou Bílikovou a so súhlasom zriaďovateľa Obcou Rudina, v zastúpení Ing....

Vážení občania, 

v prílohe informácia k celoplošnému testovaniu obyvateľov v Rudine.

Vážení občania, v prílohe uznesenie vlády SR zo dňa 28. októbra 2020. 

Vážení občania, celoplošné testovanie obyvateľov na  COVID-19,  konané dňa 31. 10. 2020 a 1.11.2020 sa v našej obci  uskutoční na ...

Z dôvodu prijatých opatrení v zmysle Uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu a zákazu vychádzania je s...

Stránky