Obecný úrad v Rudine oznamuje, že dňa 30.12.2020 bude prevádzka od 07:00 hod do 11:00 hod len pre súrne prípady, dňa 31.12.2020 len na telefonický...

V prílohe Vestník vlády SR, ročník 30, čiastka 31, vydaná 22.decembra 2020

56.VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva...

 V prílohe "Zverejnenie zámeru predaja časti nehnuteľného majetku  vo vlastníctve obce Rudina  z dôvodov hodných osobitného zreteľa" : žiadateľ :...

Vážení občania, v nadväznosti na zákaz vychádzania platný od 19. decembra 2020 od 05:00 hod oznamujeme občanom a klientom, že Obecný úrad v Rudine...

Vážení občania, vývoz počas vianočných sviatkov uskutoční firma T+T, a. s. Žilina v sobotu 26.12.2020.

V prílohe uvedený Vestník v zložení : 

43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa...

Vážení občania, na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných 680 obcí, medzi ktorý je aj naša obec Rudina. V priebehu roka 2021 vybrané...

Obec Rudina, zastúpená starostkou obce Ing. Annou Mičianovou, ako zriaďovateľom Materskej školy Rudina, na základe informácií riaditeľky materskej...

V prílohe : 

"Informácia o voľnom pracovnom mieste - Učiteľ MŠ Rudina - zastup počas materskej dovolenky"

Uvedená príloha obsahuje: 

35. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č....

Stránky