Vážení občania, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci odvoláva dňom 22.06.2018 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov...

Vážení občania, v dňoch 26. 06. 2018 v čase od 15.00 hod - 17.00 hod a  27. 06.  2018 od 10.30 hod do 18.00 hod uskutočníme v obci zber...

Vážení občania,

v prílohe nájdete dotazník, prostredníctvom ktorého chceme dosiahnuť zlepšenie poskytovania sociálnych služieb v našej obci...

Vážení občania, dňa 03. 07., 12. 07. a 24. 07.  2018 bude na niektorých miestach v našej obci prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných...

Vážení občania, v súlade s § 6 ods. 1 zákona na zverejnenie, Vás informujeme o Oznámení o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného...

Vážení občania,

 Obec Rudina  v spolupráci so Slovenským zväz záhradkárov, ZO Rudina a Jednotou dôchodcov Slovenska, ZO Rudina vyhlasujú...

Vážení občania, v rámci čistenia obce budú v areáli pri MŠ  vyložené veľkokapacitné kontajneri v čase od 4. 6. do 7. 6. 2018....

Vážení občania, v sobotu 26. mája 2018 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu a tiež nebezpečného odpadu. Bližšie informácie v priloženom...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že predajna COOP Jednota otvára svoju prevádzku v Rudine dňa 23. 5. 2018. Otváracie hodiny v prílohe.

Vážení občania, Okresné riaditeľstvo hasičského zboru odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov dňom 10. mája 2018. Bližšie informácie...

Stránky