Vážení občania, oznamujeme Vám, že Obecný úrad bude od 13. mája 2020 fungovať v normálnom režime stránkových hodín. 

...

Vážení občania, v stredu 20. mája 2020 v čase od 15.30 hod do 17.00 hod si môžu záujemcovia prevziať kompostéry v zbernom dvore za materskou...

Opatrenia Hlavného hygienika SR pri ohrození verejného zdravia, ktoré vstúpia do platnosti od 6. mája 2020 od 6:00 hod. na územie Slovenskej...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 11. mája do 13. mája 2020 budú v obci umiestnené veľkokapacitné kontajnery, ktoré budú umiestnené v areáli...

V prílohe "Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození života č. OLP/3353/2020 platné od 01.05.2020"

Vážení občania, oznamujeme Vám, že zber papiera v našej obci sa uskutoční dňa 13. mája 2020 o 15.00 hod podľa priloženého harmonogramu. 

Vážení občania, 

oznamujeme Vám, že v rámci preventívnych opatrení (COVID 19) obecný úrad zabezpečil v spolupráci s členmi obecného...

Vážení rodičia,

v prílohe " Oznam pre rodičov " , kde Vás informuje riaditeľstvo MŠ Rudina o podávaní žiadosti  na prijatie dieťaťa na...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v rámci čistenia obce budú veľkokapacitné kontajnery vyložené v areáli za MŠ od 21. 04. 2020 do 23. 04. 2020....

Stránky