Vážení občania,

 v prílohe pozvánka  na letné kino  v dňoch 03.08. - 04.08.2018

 

Srdečne Vás pozývame

Vážení občania,

aj v tomto roku sme pre Vás pripravili letné premietanie filmov, ktoré sa bude konať na futbalovom ihrisku v prípade...

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť so "Zámerom obce predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných...

Vážení občania, voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod. S informáciami  pre voliča sa môžete ...

Vážení občania, Okresné riaditeľstvo požiarneho a hasičského zboru v Čadci vyhlasuje dňom 5. júla 2017 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru...

 Vážení občania,

v prílohe " Zverejnenie zámeru obce predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa...

Vážení občania, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci odvoláva dňom 22.06.2018 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov...

Vážení občania, v dňoch 26. 06. 2018 v čase od 15.00 hod - 17.00 hod a  27. 06.  2018 od 10.30 hod do 18.00 hod uskutočníme v obci zber...

Vážení občania,

v prílohe nájdete dotazník, prostredníctvom ktorého chceme dosiahnuť zlepšenie poskytovania sociálnych služieb v našej obci...

Vážení občania, dňa 03. 07., 12. 07. a 24. 07.  2018 bude na niektorých miestach v našej obci prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných...

Stránky