Vážení občania, zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa najbližšie uskutoční dňa 21. 4. 2018 od 10.30 hod do 12.00 hod....

Vážení rodičia, riaditeľstvo  Základnej školy  Rudina oznamujme, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční dňa 13. apríla 2018 v čase od...

Vážení občania, v prílohe Vyhlásenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v...

Vážení občania, v prílohe informácie ohľadom  domáceho  kompostovania.

Vážení občania, v prílohe Pozvánka na valné zhromaždenie Súkromných lesov pozemkového spoločenstva v Rudine, ktoré sa uskutoční 14. apríla...

Vážení obyvatelia, naša obec v súčasnosti spracúva Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2023. Prosíme Vás o vyplnenie tohto...

Vážení občania, vývoz komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční najbližšie 7. apríla 2018 t. j. sobota. Bližšie informácie v...

Vážení občania, v rámci čistenia obce budú veľkokapacitné kontajnery umiestnené v areáli za MŠ Rudina  v čase od 26. marca do 28. marca...

Vážení občania, predkladáme Vám zámer obce  uzatvoriť " Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme a prevádzkovaní verejného vodovodu č. 431/2011 zo dňa 9....

Vážení rodičia, prijímanie detí pre nový školský rok 2018/2019 sa uskutoční v čase od 2.5.2018 do 18.5.20148 v priestoroch materskej školy....

Stránky