Vážení občania, 

oznamujeme Vám, že v rámci preventívnych opatrení (COVID 19) obecný úrad zabezpečil v spolupráci s členmi obecného...

Vážení rodičia,

v prílohe " Oznam pre rodičov " , kde Vás informuje riaditeľstvo MŠ Rudina o podávaní žiadosti  na prijatie dieťaťa na...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v rámci čistenia obce budú veľkokapacitné kontajnery vyložené v areáli za MŠ od 21. 04. 2020 do 23. 04. 2020....

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 233 zo 16.apríla 2020 k návrhu rozšírenie núdzového stavu....

Vážení občania, vývoz zmesového komunálneho odpadu v našej obci sa najbližšie uskutoční dňa 18.04.2020. 

Starostka obce Rudina žiada obyvateľov obce na dodržiavanie pokynov vyplývajúcich z mimoriadnej situácie a to : 

1. ...

Vážení občania,

v prílohe si môžete pozrieť výsledok vandalizmu v obci - zhorené 1 100 litrové kontajnery na triedený odpad.

Vážení rodičia , 

v prílohe informácia  riaditeľky Základnej školy Rudina  Mgr. Silvii Ďurcovej o zápise prváčikov na školský rok 2020/2021...

Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového...

Stránky