Vážení občania, oznamujeme Vám, že vývoz komunálneho odpadu sa najbližšie v našej obci uskutoční dňa 12. januára 2018 a vývoz plastového...

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 8. januára 2018 bude prevádzka MŠ v Rudine fungovať v obmedzenom režime. Z uvedeného dôvodu Vás prosíme, ak...

Vážení občania, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie (zosuv pôdy, padajúce kamene)  v katastrálnom území Lopušné Pažite a Dolný Vadičov je...

Obec Rudina v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú...

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame na vianočné trhy spojené s ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Trhy sa budú konať v sobotu 09.12.2017...

Vážení rodičia, milé deti,

srdečne Vás pozývam na posedenie s Mikulášom. Mikuláš našu obec navštívi  v nedeľu 10.12.2017 o 15,00...

Vážení občania, Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzýva na povinnosť vykonať celoplošnú jesennú deratizáciu pri výskyte živočíšnych škodcov...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že uzavretie mosta medzi mestskou časťou Vranie a cestou I. triedy I/11 ponad rieku Kysuca bude trvať až do 4....

Vážení občania, od pondelka 13.novembra 2017 budú pristavené v areáli za MŠ Rudina veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Bližšie informácie v...

Vážení občania, v prílohe zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov ŽSK...

Stránky