Vážení občania,

v prílohe pozvánka na valné zhromaždenie  pozemkového spoločenstva URBÁR Rudina , Rudina č. 405, ktoré sa bude konať dňa...

Vážení občania,

v prílohe pozvánka na " Valné zhromaždenie  Súkromných lesov pozemkové spoločenstvo Rudina ", ...

Vážení rodičia, riaditeľstvo MŠ Rudina oznamuje, že z dôvodu vysokej chorobnosti  detí bude Materská škola od 14. 2. do 20. 2. 2018...

Vážení občania, v prílohe harmonogram vývozu odpadu z našej obce na rok 2018.

Vážení občania, vývoz zmesového komunálneho odpadu sa v našej obci najbližšie uskutoční dňa 26. januára 2018. Zároveň Vás žiadame, aby ste...

Milí rodičia , detičky,

srdečne Vás pozývame na " Detský maškarný karneval", ktorý bude v našej obci ...

Vážení občania, SSE-distribúcia oznamuje, že dňa 1. februára 2018 v čase od 8:00 hod do 15:00 hod bude na niektorých odberných miestach v...

Od 1. januára 2018 sa zvyšujú správne a matričné poplatky (zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).  V prílohe prehľad...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že vývoz komunálneho odpadu sa najbližšie v našej obci uskutoční dňa 12. januára 2018 a vývoz plastového...

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 8. januára 2018 bude prevádzka MŠ v Rudine fungovať v obmedzenom režime. Z uvedeného dôvodu Vás prosíme, ak...

Stránky