V prílohe " Výberové konanie na obsadenie riaditeľa Základnej školy Rudina" 

V prílohe Opatrennia, Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia ( sp. značka OLP/4647/2020...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že zberný dvor v mesiaci jún bude otvorený v náhradom termíne. 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia zriaďovateľa sa obnovuje prevádzka v materskej škole od 1.6.2020...

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu s športu SR,  a rozhodnutia zriaďovateľa sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov prvého...

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré vstúpili do platnosti dňa 18. mája 2020.

Farský úrad Rudina oznamuje , že z dôvodu uvoľňovania opatrení sa od 17.05.2020 (nedeľa) aj v našej farnosti vo...

Stránky