Vážení občania, URBÁR Rudina oznamuje všetkým vlastníkom, že valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať 28. marca 2020 v sále kultúrneho domu v...

Vážení občania, v prílohe vyhláška o vyhlásení mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky. 

Vážení občania, zber papiera v našej obci sa uskutočníi dňa 21. marca 2020. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Vážení občania, v čase od 2. 5. 2020 do 15. 5. 2020 sa uskutoční zápis detí do Materskej školy v Rudine. Bližšie informácie v priloženom ozname...

Vážení občania, od dnes t. j. 3. marca 2020 sú umiestnené v areáli za materskou školou veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Bližšie...

Vážení občania, na základe odporúčania Úradu ŽSK odbor zdravotníctva  Vám v prílohe predkladáme informačné letáky ohľadom vírusu Covid19.

Počet platných hlasov               Politický subjekt

3                                        Slovenská ľudová strana...

Vážení občania,  prevádzkovateľ káblovej televízie v obci Vám oznamuje, že technické parametre pre nastavenie programu STV3 sú   182 MHz. 

Vážení občania, dňa 28. marca 2020, t. j. sobota o 15.00 hod sa uskutoční v sále Kultúrneho domu v Rudine valné zhromaždenie pozemkového...

Vážení občania, 

v prílohe pozvánka na valné zhromaždenie.

Stránky