Obec Rudina vyhlasuje výberové konanie  na voľné pracovné miesto "Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie  Materská škola Rudina - zástup...

Vážení občania, 

v prílohe sa môžete oboznámiť s podmienkami súťaže.

 

Tešíme sa na Vaše fotografie.

Vážení občania, v rámci čistenia obce budú veľkokapacitné kontajnery vyložené v areáli za MŠ Rudina v čase od 25. 06. 2019 do 27. 06. 2019....

Vážení občania, v našej obci sa uskutoční štatistické zisťovanie o použití spaľovacích zariadenía a spotrebe palív v domácnostiach. Zisťovanie sa...

Vážení občania, zber nebezpečného odpadu v obci sa uskutoční v sobotu 15. 06. 2019 od 7.00 hod do 12.00 hod. Bližšie informácie v priloženom...

Vážení občania, 

srdečne Vás pozývame na "Majstrovstva Slovenska, Slovenské hry mládeže  TRIAL 2019" , ktoré sa budú konať v ...

Vážení občania, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 12. 06...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že zberové aktivity podľa harmonogramu pre rok 2019 v zbernom dvore sú do odvolania pozastavené. O opätovnom...

Stredoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že dňa 17.6.2019 v čase od 07:30 do 15:30 hod bude v obci Rudina prerušená distribúcia elektriny...

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť s výsledkami hlasovania v obci Rudina vo voľbách do Európskeho parlamentu 25.5.2019.

Stránky