Milé mamy, staré mamy, babky a prababky, 

stdečné Vás pozývama ma spoločné posedenie pri príležitosti " Dňa matiek" , ktoré sa bude konať v...

Vážení občania, upozorňujeme Vás, že obecná knižnica bude od 7. 5. 2019 až do odvolania zatvorená z dôvodu vykonania revízie knižničného fondu....

Vážení občania, zberný dvor bude dňa 6. 5. 2019 z technických príčin zatvorený. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a...

V prílohe zoznam zákazok s nízkou hodnotou realizovaných v rokoch 2016 -2018

Vážení občania, v rámci čistenia obce budú veľkokapacitné kontajnery vyložené v areáli za MŠ Rudina v dňoch od 23. 04. 2019 do 27.04.2019. Bližšie...

Vážení občania, vývoz komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční v piatok 19. apríla 2019. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Vážení občania, občianske združenie pr ZŠ a MŠ v Rudine Vás pozáva na Veľkonočné trhy, ktoré sa budú konať v piatok 12. apríla 2019 od 9.00 hod do...

Vážení občania, zber papiera v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok  12. apríla 2019. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Vážení občania, za 1. Q. 2019 odovzdala naša obec celkom 2585 kg  elektroodpadu. Potvrdenie o odovzdanom odpade prikladáme do prílohy oznamu.

Stránky