Obec Rudina v rámci projektu " Predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu na území Dolných Kysúc" získala 283 ks 1050 litrových...

Obec Rudina , spoločný obecný úrad Rudina vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto - Odborný referent - stavebný úrad....

Obec Rudina vyhlasuje výberové konanie  na voľné pracovné miesto "Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie  Materská škola Rudina - zástup...

Vážení občania, 

v prílohe sa môžete oboznámiť s podmienkami súťaže.

 

Tešíme sa na Vaše fotografie.

Vážení občania, v rámci čistenia obce budú veľkokapacitné kontajnery vyložené v areáli za MŠ Rudina v čase od 25. 06. 2019 do 27. 06. 2019....

Vážení občania, v našej obci sa uskutoční štatistické zisťovanie o použití spaľovacích zariadenía a spotrebe palív v domácnostiach. Zisťovanie sa...

Vážení občania, zber nebezpečného odpadu v obci sa uskutoční v sobotu 15. 06. 2019 od 7.00 hod do 12.00 hod. Bližšie informácie v priloženom...

Vážení občania, 

srdečne Vás pozývame na "Majstrovstva Slovenska, Slovenské hry mládeže  TRIAL 2019" , ktoré sa budú konať v ...

Vážení občania, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 12. 06...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že zberové aktivity podľa harmonogramu pre rok 2019 v zbernom dvore sú do odvolania pozastavené. O opätovnom...

Stránky