Vážení občania, v súvislosti s obmedzením distribúcie elektrickej energie v obci bude Obecný úrad Rudina v dňoch 16. 11., 19. 11. a 20.11.2018,...

Vážení občania, v prílohe usmernenie Regionálnej veterinárnej správy Čadca k zabíjaniu zvierat pre súkromnú domácu spotrebu.

Vážení občania, v prílohe Odpis Zápisnice o výsledku volieb v obci Rudina vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Vážení občania, v piatok 9. novembra 2018 uskutočníme v obci zber papiera. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame na súťaž " Najchutnejšia nátierka z Rudiny" , ktorá sa bude konať v sobotu 27.10.2018 v sále...

Vážení občania, v dňoch 16. 11., 19.11.,20.11., 21.11. a 22.11.  2018 bude v obci na niektorých miestach obmedzená distribúcia elektrickej energie...

Vážení seniori,

srdečne Vás pozývame na slávnostné posedenie pri príležitosti " Október mesiac úcty k starším", ktoré sa bude konať v...

Vážení občania,

v prílohe dôležitý oznam SPP k revíziam odberných plynových zariadení.

Vážení občania, dňa 15.10.2018 od 7.30 hod bude v našej obci na niektorých miestach prerušená distribúcia elektriny. Bližšie informácie v...

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame na "Tradičné hody", ktoré sa budú konať  v nedeľu 07.10.2018.

 

Program v prílohe

Stránky