Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 233 zo 16.apríla 2020 k návrhu rozšírenie núdzového stavu....

Vážení občania, vývoz zmesového komunálneho odpadu v našej obci sa najbližšie uskutoční dňa 18.04.2020. 

Starostka obce Rudina žiada obyvateľov obce na dodržiavanie pokynov vyplývajúcich z mimoriadnej situácie a to : 

1. ...

Vážení občania,

v prílohe si môžete pozrieť výsledok vandalizmu v obci - zhorené 1 100 litrové kontajnery na triedený odpad.

Vážení rodičia , 

v prílohe informácia  riaditeľky Základnej školy Rudina  Mgr. Silvii Ďurcovej o zápise prváčikov na školský rok 2020/2021...

Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového...

V prílohe informácia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadca - dôrazné upozornenie o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku...

Vážení občania, 

súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými...

Obec Rudina oznamuje rodičom a tiež všetkým, ktorí sa stravujú v jedálni pri Materskej škole v Rudine, aby si prerušili platby za stravné od...

Vážení občania,

v prílohe 

"Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia platné od 06.04.2020...

Stránky