Vážení občania,

  dávame Vám do poroznosti harmonogram odvozu zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa najbližšie...

  Vážení občania ,

srdečne Vás pozývame na uvedenie knihy do života " Rudina v zvykoch našich predkov" , ktoré sa uskutoční v ...

Vážení občania,

v prílohe s môžete oboznámiť s úpravou vlakového spojenia z dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty ...

Vážení rodičia,

v prílohe sa môžete oboznámiť s oznamom pre platbu detí , ktorá sa bude realizovať na  obecom  úrade.

 

Ing....

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s "Pozvánkou na valné zhromaždenie SÚKROMNÝCH LESOV , pozemkové spoločenstvo Rudina ", ktoré...

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s "Pozvánkou na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva URBÁR Rudina ", ktoré sa...

Vážení občania ,

upozorňujeme Vás, že dňa 31.januára 2015 v čase od 10,30 - 12,00 hodiny bude otvorený zberný dvor .

 

...

Vážení občania,

je tu posledný deň roku 2014. Dovoľte mi poďakovať  Vám za Vašu prácu pri skrášľovaní obce, za Vašu pomoc pri organizovaní...

Vážení občania ,

rok sa s rokom opäť stretol a my tu máme zas prekrásny vianočný čas.

Za oknom vločka padá a zvonček cinká...

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame na II. vianočné trhy, ktoré sa v našej obci uskutočnia 13.12.2014 a budú spojené s tradičnou...

Stránky