V prílohe si môžete prezrieť  aktuálny  "Zoznam neplatičov nad 160,-€ "  , ktorí si neplnia svoje daňové povinnosti  .

Vážení občania!

 

Touto cestou Vás srdečne pozývame na "Slovenský pohár v cyklotriale",...

  V prílohe nájdete stanovisko  Žilinského samasprávneho kraja k realizácií opráv a aj celkový postup pri úpravách a následnom zaradení...

Nalďte si nové stanice káblovej televízie podľa priloženého súboru.  

Na stole bahniatka a veľké dobroty, príde i láska, vykroč jej oproti! Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné, veď patria každému  sú...

  V prílohe si môžu priaznivci nášho futbalového klubu prezrieť termíny a už aj prvé výsledky zápasov, ktoré sa budú odohrávať  v sezóne "...

Informácie o prevádzke káblovej televízie


Dňa 26.03.2012  sa v našej obci uskutočnil zber elektroodpadu.  Touto cestou by sme chceli poďakovať...

Na základe uznesenia Rady Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 3 zo dňa 07. februára 2012  Obci Rudina bola schválená dotácia...

 

   Vážení občania,  dovoľte mi, aby som  sa poďakovala všetkým tým, ktorí si splnili svoju občiansku povinnosť a zúčastnili sa v sobotu t...

Stránky