V prílohe

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18.októbra 2020 k návrhu na prípravu  a vykonanie celoštátneho testovania...

Vážení občania, 

v prílohe oznam Obce Rudinka - "Územný plán Obce Rudinka, návrh - začatie pripomienkového konania"

Vážení občania, v prílohe opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 platné od 15.10.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca v zmysle § 16 ods. 1 a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení...

Vážení občania, v prílohe Nariadenie Vlády SR zo dňa 12.10.2020

Vážení občania, zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu podľa harmonogramu zberu na rok 2020 sa 3. októbra 2020 neuskutoční. Zber...

Vážení občania, v prílohe Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia platné od 1. 10. 2020.

Vážení občania, na  základe uznesenia Vlády SR SR č. 587 zo dňa 30. 09. 2020  dňa 01. 10. 2020 v čase 00.00 h. na postihnutom území Slovenskej...

Vážení občania, v prílohe Opatrenia Úradu verejného zdravotnícta SR pri ohrození verejného  zdravotníctva platné od 01. 10. 2020.

Vážení občania, veľkokapacitné kontajnery pre verejnosť budú umiestnené v našej obci od 19. 10.  do 21. 10.  2020 v areáli za materskou školou....

Stránky