Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2020, ktorým sa od 12.03.2020 od 6,00 hodiny vyhlasuje mimoriadna situácia pre územie...

 

Vážení občania, v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, vládou...

Vážení občania, URBÁR Rudina oznamuje všetkým vlastníkom, že valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať 28. marca 2020 v sále kultúrneho domu v...

Vážení občania, v prílohe vyhláška o vyhlásení mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky. 

Vážení občania, zber papiera v našej obci sa uskutočníi dňa 21. marca 2020. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Vážení občania, v čase od 2. 5. 2020 do 15. 5. 2020 sa uskutoční zápis detí do Materskej školy v Rudine. Bližšie informácie v priloženom ozname...

Vážení občania, od dnes t. j. 3. marca 2020 sú umiestnené v areáli za materskou školou veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu. Bližšie...

Vážení občania, na základe odporúčania Úradu ŽSK odbor zdravotníctva  Vám v prílohe predkladáme informačné letáky ohľadom vírusu Covid19.

Počet platných hlasov               Politický subjekt

3                                        Slovenská ľudová strana...

Vážení občania,  prevádzkovateľ káblovej televízie v obci Vám oznamuje, že technické parametre pre nastavenie programu STV3 sú   182 MHz. 

Stránky