Vážení občania, 

srdečne Vás pozývame na každoročnú " Vianočnú burzu MŠ Rudina", ktorá je poriadaná v spolupráci s radou...

Vážení občania,

tak, ako každý rok je možné poukázať 2 % podielu zaplatenej dane . 

Obraciame sa na Vás s možnosťou poukázania 2 % z...

Vážení občania, v prílohe informácie týkajúce sa nadchádzajúcich volieb do NR SR,ktoré sa budú konať 29. februára 2020. 

Obec Rudina srdečne pozýva všetkých seniorov na posedenie konané pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Posedenie sa uskutoční v nedeľu...

Vážení občania, zber papiera v obci sa uskutoční dňa 17. októbra 2019. Bližšie informácie v priloženom letáku. 

Vážení občania, Obec Rudina, ako správca miestnych cintorínov, Vám pripomína povinnosť úhrady za užívanie hrobových miest. Bližšie informácie v...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že zberný dvor bude  otvorený dňa 12. 10. 2019 od 10.30 do 12.00 hod. Bližšie informácie v priloženom letáku. 

Vážení občania, veľkokapacitné kontajnery pre drobný stavebný odpad budú umiestnené od 11. 10. do 14.10. 2019 v areáli za MŠ Rudina.  Bližšie...

Vážení občania, Obecná knižnica v Rudine, po revízii knižničného fondu, si Vám dovoľuje ponúknuť zdarma vyradené knihy. Záujemcovia si môžu prísť...

Vážení občania, v nedeľu  6. októbra 2019 sa budú v obci konať tradičné hody. O 8.15 hod pôjde od kultúrneho domu sprievod so sochou Panny Márie...

Stránky