V prílohe Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 169/2020

Obec Rudina

oznamuje Zmenu účtu pre rodičov a všetkých, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri Materskej škole Rudina ...

Na základe rozhodnutia ObFZ Kysúc zo dňa 20.03.2020 sa z dôvodu aktuálnej situácie  ohľadom epidémie COVID 19 odkladá štart ...

V prílohe : 

Oznámenie  - fakturácia odberných miest počas mimoriadnej situácie

Usmernenie v súvislosti s preventívnymi opatreniami...

Vážení občania, 

v prílohe "Upozornenie pre seniorov a rodinných príslušníkov"

Vážení občania, 

pošta v Rudine od 23.03.2020 upravuje hodiny pre verejnosť a to nasledovne: 

pondelok - piatok  od 8,00...

V prílohe 

" Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 "

 V prílohe oznámenie Súkromných lesov pozemkové spoločenstvo Rudina o zrušení   valného zhromaždenia, ktoré sa malo konať  v...

V prílohe materiál : 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 - rozšírenie 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR  účinné od 19.03.2020

Stránky