Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť zo zámerom obce " Rozšírenie cintorína v obci Rudina" a tiež s kompletnými materiálmi.

...

Vážení občania, v prílohe informácia o zjazdnosti cesty 1/18 Strečno v mesiaci júl 2017.

Vážení občania, voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 4. novembra 2017 v čase od 7:00 hod do 22:00 hod. Bližšie informácie...

Vážení občania, v prílohe oznámenie SSE-distribúcia o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 21.07.2017 od 7:30 hod do 16:00 hod.

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 27....

Vážení občania, Spoločný stavebný úrad Rudina - stavebný úrad, pracovisko Kysucké Nové Mesto, oznamuje, že od 21.06.2017 do 23.06.2017...

Obec Rudina vyhlasuje "Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Rudina"

 Kompletné žiadosti je potrebné  doručiť  v...

Vážení občania,

   predkladáme Vám zámer obce " Prenajať časť nehnuteľného majetku obce parcely KN C 868 - 70 m2, pre nájomcu : Ing....

Vážení občania ,

v prílohe informácia o " Futbalovom kempe  Rudina 2017", prihlášky je možné zaslať  do 15.06.2017, zodpovední pracovníci...

Vážení občania,

v prílohe podmienky prihlásenia do súťaže " O najkrajší balkón a záhradu".

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

...

Stránky