Vážení občania, v rámci čistenia obce budú veľkokapacitné kontajnery vyložené v areáli za MŠ Rudina v dňoch od 23. 04. 2019 do 27.04.2019. Bližšie...

Vážení občania, vývoz komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční v piatok 19. apríla 2019. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Vážení občania, občianske združenie pr ZŠ a MŠ v Rudine Vás pozáva na Veľkonočné trhy, ktoré sa budú konať v piatok 12. apríla 2019 od 9.00 hod do...

Vážení občania, zber papiera v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok  12. apríla 2019. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Vážení občania, za 1. Q. 2019 odovzdala naša obec celkom 2585 kg  elektroodpadu. Potvrdenie o odovzdanom odpade prikladáme do prílohy oznamu.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že 3. riadne zasadnutie OZ sa bude konať v sobotu 30. marca 2019 o 10.00 hod. v MUŠTÁRNI ...

Oznamujeme, že prijímanie detí pre nový školský rok 2019/2020 sa uskutoční v čase od 2.5.2019 do 15.5.2019 v priestoroch materskej školy. Je...

Vážení občania, obecná knižnica v Rudine Vás srdčene pozýva v rámci týždňa slovenských knižníc a mesiaca marca - mesiaca knihy do našej knižnice,...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že MŠ v Rudine bude z dôvodu chrípkovej epidémie zatvorená od 19.2.2019 do 24.2.2019. Materská škola bude v...

Vážení občania, pozemkové spoločenstvo URBÁRU Rudina Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 9. marca 2019 o 15.00 hod...

Stránky