Pozvanie na stretnutie s Mikulášom - nedeľa 4.decembra 2011 o 15,00 hodine.

Zapojme sa všetci a pri troške šťastia a spolupráce máme nové detské ihrisko

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Rudina do obecného zastupiteľstva a starostu obce:

Kandidáti na starostu

Meno Vek Politická strana Povolanie Trvalý pobyt...

Dňa 10. októbra 2010 sa konajú v našej obci tradičné hody.

Pozývame všetkých občanov, rodákov do centra našej obce, ako aj...

  • Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 1297
  • Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie...

Stránky