Vážení občania, zber papiera v našej obci sa najbližšie uskutoční v piatok  12. apríla 2019. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Vážení občania, za 1. Q. 2019 odovzdala naša obec celkom 2585 kg  elektroodpadu. Potvrdenie o odovzdanom odpade prikladáme do prílohy oznamu.

Vážení občania, oznamujeme Vám, že 3. riadne zasadnutie OZ sa bude konať v sobotu 30. marca 2019 o 10.00 hod. v MUŠTÁRNI ...

Oznamujeme, že prijímanie detí pre nový školský rok 2019/2020 sa uskutoční v čase od 2.5.2019 do 15.5.2019 v priestoroch materskej školy. Je...

Vážení občania, obecná knižnica v Rudine Vás srdčene pozýva v rámci týždňa slovenských knižníc a mesiaca marca - mesiaca knihy do našej knižnice,...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že MŠ v Rudine bude z dôvodu chrípkovej epidémie zatvorená od 19.2.2019 do 24.2.2019. Materská škola bude v...

Vážení občania, pozemkové spoločenstvo URBÁRU Rudina Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 9. marca 2019 o 15.00 hod...

Vážení občania, pozemkové spoločenstvo Súkromných lesov Rudina Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 9. marca 2019 o 13.00...

Vážení občania, v súlade s § 4 odst. 7) zákona č. 329/2018 Zz o poplatkoch za uloženie odpadov, predkladá Obec Rudina informáciu o úrovni a...

Vážení občania, pracovníci štatistického  úradu SR uskutočnia v našej obci  v roku 2019 výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne...

Stránky