Vážení občania, pozemkové spoločenstvo Súkromných lesov Rudina Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 9. marca 2019 o 13.00...

Vážení občania, v súlade s § 4 odst. 7) zákona č. 329/2018 Zz o poplatkoch za uloženie odpadov, predkladá Obec Rudina informáciu o úrovni a...

Vážení občania, pracovníci štatistického  úradu SR uskutočnia v našej obci  v roku 2019 výberové zisťovanie pracovných síl, ktoré sa pravidelne...

Vážení občania, Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 25. mája 2019. V prílohe nájdete postupne informácie...

Vážení občania, v prílohe informácia o projekte "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc".

Vážení občania, v prílohe oznámenie ohľadom zberu plastového odpadu z našej obce v mesiaci január.

Vážení občania,

v prílohe list Okresného úradu Kysucké Nové Mesto o " Vyhlásení mimoriadnej situácie - snehová kalamita"

Vážení občania, voľby prezidenta Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 16. marca 2019. V prílohe nájdete postupné...

Vážení občania, v prílohe je priložený Oznam o daňových povinnostiach pri dani z nehnuteľností, dani za psa a miestnom poplatku za komunálny odpad...

Vážení občania, v prílohe nájdete HARMONOGRAM vývozu odpadu na rok 2019.

Stránky