Vážení občania, oznamujeme Vám, že s účinnosťou od soboty 7. októbra 2017 dôjde k dočasnému uzavretiu mosta medzi mestskou časťou...

Vážení občania, dňa 7. októbra 2017 prevedie veterinárna služba v našej obci očkovanie psov a mačiek proti besnote. Cena jedného...

Vážení občania, v prílohe oznam k voľbám do VÚC pre občanov s trvalým pobytom Obec Rudina bez čísla súpisného.

Milí seniori,

srdečne Vás pozývame na slávnostné posedenie pri príležitosti " Október mesiac úcty k starším" , ktoré sa...

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame na "Tradičné hody v Rudine"

Program v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

...

Vážení občania,

obec Rudina vybudovala oddychovú zónu pri "Dome smútku". Zakúpili sme 6 ks betónových lavičiek a 4 ks  vonkajších...

Vážení občania, v prílohe zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja volebný obvod č. 4 Kysucké Nové...

Vážení občania, v prílohe zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja volebný obvod č. 4 Kysucké Nové Mesto

Obec Rudina v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú...

Vážení občania, zber papiera v našej obci sa uskutoční v sobotu 23.09.2017 od 9,00 hod. Bližšie informácie v priloženom letáku....

Stránky