Vážení občania, na základe žiadosti o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie, bolo vydané rozkopové povolenie z dôvodu realizácie...

Oznamujeme Vám, že z dôvodu konania školenia zapisovateľov miestnych volebných komisií v obvode Žilina dňa 7. septembra 2018 nebude možné...

Vážení občania,

        srdečne Vás pozývame  na hasičskú súťaž "O putovný pohár starostu obce Rudina", ktorá sa bude konať v      ...

Vážení občania, zber papiera sa najbližšie v našej obci uskutoční v piatok 7. septembra 2018. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Obec Rudina zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie starostovi obce pre...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 30. 08. a 31.08.2018 bude Spoločný obecný úrad Rudina, pracovisko Kysucké Nové Mesto, ul. Družstevná 1052...

Vážení občania dňa 25.8.2018 prevedie veterinárna služba v našej obce očkovanie psov a mačiek proti besnote. Cena jedného zaočkovaného zvieraťa je...

Vážení občania, zber drobného stavebného odpadu sa uskutoční v najšej obci od pondelka  20. 8. 2018 až do stredy 22.08.2018. Veľkokapacitné...

Vážení občania, milé deti,

srdečne Výs pozývame do letného kina v piatok 17.08.2018 zo začiatkom o 20:30 hodine   na...

Vážení občania,

Obec Rudina v spolupráci s OŠK Rudina Vás pozývajú na futbalový turnaj dorastencov v kategórií U 19. Futbalový turnaj sa...

Stránky