Vážení občania, vývoz zmesového komunálneho odpadu počas vianočnýcgh sviatko z našej obce sa uskutoční v sobotu 29. 12. 2018. Bližšie informácie v...

Vážení rodičia, milé detičky,

srdečne Vás pozývame na "Stretnutie s Mikulášom", ktoré sa bude konať v nedeľu 09.12.2018 zo začiatkom o 15,...

Vážení občania,

V prílohe  "Návrh rozpočtu obce Rudina pre rok 2019".

Uvedený materiál je k nahliadnutiu aj na miestach obvyklých k...

Vážení rodičia, MŠ v čase zimných prázdnin od 22.12.2018 do 7.1.2019 bude zatvorená z dôvodu rekonštrukčných prác 4. triedy. Za porozumenie...

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť  s dokumentom " Oznámenie - Nastúpenie náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v obci...

Vážení občania, zber nebezpečného odpadu a tiež nadrozmerného odpadu uskutočníme v sobotu dňa 24.novembra 2018. Bližšie informácie v priloženom...

Vážení občania, v súvislosti s obmedzením distribúcie elektrickej energie v obci bude Obecný úrad Rudina v dňoch 16. 11., 19. 11. a 20.11.2018,...

Vážení občania, v prílohe usmernenie Regionálnej veterinárnej správy Čadca k zabíjaniu zvierat pre súkromnú domácu spotrebu.

Vážení občania, v prílohe Odpis Zápisnice o výsledku volieb v obci Rudina vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Vážení občania, v piatok 9. novembra 2018 uskutočníme v obci zber papiera. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Stránky