Vážení občania, Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 25. mája 2019. V prílohe nájdete postupne informácie...

Vážení občania, v prílohe informácia o projekte "Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc".

Vážení občania, v prílohe oznámenie ohľadom zberu plastového odpadu z našej obce v mesiaci január.

Vážení občania,

v prílohe list Okresného úradu Kysucké Nové Mesto o " Vyhlásení mimoriadnej situácie - snehová kalamita"

Vážení občania, voľby prezidenta Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 16. marca 2019. V prílohe nájdete postupné...

Vážení občania, v prílohe je priložený Oznam o daňových povinnostiach pri dani z nehnuteľností, dani za psa a miestnom poplatku za komunálny odpad...

Vážení občania, v prílohe nájdete HARMONOGRAM vývozu odpadu na rok 2019.

Vážení občania, vývoz zmesového komunálneho odpadu počas vianočnýcgh sviatko z našej obce sa uskutoční v sobotu 29. 12. 2018. Bližšie informácie v...

Vážení rodičia, milé detičky,

srdečne Vás pozývame na "Stretnutie s Mikulášom", ktoré sa bude konať v nedeľu 09.12.2018 zo začiatkom o 15,...

Vážení občania,

V prílohe  "Návrh rozpočtu obce Rudina pre rok 2019".

Uvedený materiál je k nahliadnutiu aj na miestach obvyklých k...

Stránky