Vážení občania, voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod. S informáciami  pre voliča sa môžete ...

Vážení občania, Okresné riaditeľstvo požiarneho a hasičského zboru v Čadci vyhlasuje dňom 5. júla 2017 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru...

 Vážení občania,

v prílohe " Zverejnenie zámeru obce predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa...

Vážení občania, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci odvoláva dňom 22.06.2018 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov...

Vážení občania, v dňoch 26. 06. 2018 v čase od 15.00 hod - 17.00 hod a  27. 06.  2018 od 10.30 hod do 18.00 hod uskutočníme v obci zber...

Vážení občania,

v prílohe nájdete dotazník, prostredníctvom ktorého chceme dosiahnuť zlepšenie poskytovania sociálnych služieb v našej obci...

Vážení občania, dňa 03. 07., 12. 07. a 24. 07.  2018 bude na niektorých miestach v našej obci prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných...

Vážení občania, v súlade s § 6 ods. 1 zákona na zverejnenie, Vás informujeme o Oznámení o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného...

Vážení občania,

 Obec Rudina  v spolupráci so Slovenským zväz záhradkárov, ZO Rudina a Jednotou dôchodcov Slovenska, ZO Rudina vyhlasujú...

Vážení občania, v rámci čistenia obce budú v areáli pri MŠ  vyložené veľkokapacitné kontajneri v čase od 4. 6. do 7. 6. 2018....

Stránky