Vážení občania , 

v prílohe bližšie informácie k priebehu testovania, ktoré sa bude konať  v našej obci v dňoch : sobota 21.11.2020 a...

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom...

Obec Rudina, ako zriaďovateľ  Materskej školy v Rudine oznamuje, že prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 18. novembra 2020. 

V prílohe Vestník vlády Slovenskej republiky , ročník 30, čiastka 16, vydaná 13. novembra 2020: 

24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva...

Vážení občania, v prílohe uznesenie vlády č. 718 zo dňa 11. novembra 2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu. 

V prílohe oznam o "Dočasnom uzatvorení Materskej školy Rudina".

V prílohe Vestník vlády Slovenskej republiky , ktorý obsahuje : 

20. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej...

Na základe informácie z Úradu vlády SR Vám oznamujeme, že účasť na testovaní podľa platného Uznesenia vlády SR sa radí medzi výnimky...

Uznesenie vlády SR č. 704 z 04. novembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhlásenia núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného...

Vážení občania, 

v prílohe informácia aj s časovým harmonogramom k celoplošnému testovaniu v našej obci, ktoré sa bude konať v sobotu : 07....

Stránky