Vážení rodičia, riaditeľstvo  Základnej školy  Rudina oznamujme, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční dňa 13. apríla 2018 v čase od...

Vážení občania, v prílohe Vyhlásenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v...

Vážení občania, v prílohe informácie ohľadom  domáceho  kompostovania.

Vážení občania, v prílohe Pozvánka na valné zhromaždenie Súkromných lesov pozemkového spoločenstva v Rudine, ktoré sa uskutoční 14. apríla...

Vážení obyvatelia, naša obec v súčasnosti spracúva Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2023. Prosíme Vás o vyplnenie tohto...

Vážení občania, vývoz komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční najbližšie 7. apríla 2018 t. j. sobota. Bližšie informácie v...

Vážení občania, v rámci čistenia obce budú veľkokapacitné kontajnery umiestnené v areáli za MŠ Rudina  v čase od 26. marca do 28. marca...

Vážení občania, predkladáme Vám zámer obce  uzatvoriť " Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme a prevádzkovaní verejného vodovodu č. 431/2011 zo dňa 9....

Vážení rodičia, prijímanie detí pre nový školský rok 2018/2019 sa uskutoční v čase od 2.5.2018 do 18.5.20148 v priestoroch materskej školy....

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť so systémom nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci.

Stránky