Vážení občania,

Obec Rudina v spolupráci s OŠK Rudina Vás pozývajú na futbalový turnaj dorastencov v kategórií U 19. Futbalový turnaj sa...

Obecné zastupiteľstvo v Rudine podľa § 166 Volebného kódexu - Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v z. n. p. účinného od...

Vážení občania, v prílohe ponuka práce od spoločnosti BIOPEL.

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame na 1. ročník súťaže o "Najlepší guľáš", ktorá sa bude konať v sobotu 11.08.2018 na futbalovom ihrisku...

Vážení občania,

 v prílohe pozvánka  na letné kino  v dňoch 03.08. - 04.08.2018

 

Srdečne Vás pozývame

Vážení občania,

aj v tomto roku sme pre Vás pripravili letné premietanie filmov, ktoré sa bude konať na futbalovom ihrisku v prípade...

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť so "Zámerom obce predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných...

Vážení občania, voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod. S informáciami  pre voliča sa môžete ...

Vážení občania, Okresné riaditeľstvo požiarneho a hasičského zboru v Čadci vyhlasuje dňom 5. júla 2017 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru...

 Vážení občania,

v prílohe " Zverejnenie zámeru obce predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa...

Stránky