Vážení občania, v prílohe zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov ŽSK...

Vážení občania, zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa v mesiaci november podľa harmonogramu zberu odpadu na rok 2017...

Obec Rudina v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú...

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie hry Jozefa Hollého "KUBO" ( veselohra z dedinského...

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame na podujatie poriadané obcou " Najchutnejšia nátierka z Rudiny", ktoré sa uskutoční v sobotu...

Vážení občania,  dávame Vám do pozornosti, že od 6. novembra 2017 bude v budove Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste zriadené Klientské centrum...

Vážení občania, 

 dávame Vám do pozornosti informáciu o prejazdnosti cesty I/18  v úseku pod hradom v katastri obce Strečno - ...

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť s výsledkami súťaže " O najkrajší balkón a záhradu".

Dovoľte mi poďakovať všetkým,...

Vážení občania, zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa najbližšie v našej obci uskutoční  v sobotu 14. októbra 2017. ...

Vážení občania, oznamujeme Vám, že s účinnosťou od soboty 7. októbra 2017 dôjde k dočasnému uzavretiu mosta medzi mestskou časťou...

Stránky