Vážení občania, veľkokapacitné kontajnery pre drobný stavebný odpad budú umiestnené od 11. 10. do 14.10. 2019 v areáli za MŠ Rudina.  Bližšie...

Vážení občania, Obecná knižnica v Rudine, po revízii knižničného fondu, si Vám dovoľuje ponúknuť zdarma vyradené knihy. Záujemcovia si môžu prísť...

Vážení občania, v nedeľu  6. októbra 2019 sa budú v obci konať tradičné hody. O 8.15 hod pôjde od kultúrneho domu sprievod so sochou Panny Márie...

Vážení občania, ZO SZZ Rudina pozýva členov a tiež rodinných príslušníkov na jednodňový výlet do Mutěnic dňa 19. októbra 2019. Bližšie informácie...

Vážení občania, ZO SZZ v Rudine oznamuje, že budú poskytovať služby muštovania. Muštovať sa bude podľa potreby na objednávku. Svoj záujem treba...

Vážení občania, ZO SZZ v Rudine oznamuje , že výstava ovocia a zeleniny sa v našej obci uskutoční v dňoch 5. - 6. októbra 2019 v kultúrnom dome....

Vážení občania, opäť Vás upozorňujeme na možnosť prevzatia kompostéra do svojej domácnosti a to dňa 25. 9. 2019 v čase od 15.00 hod do 18.00 hod....

Obec Rudina, zriaďovateľ základnej školy Rudina, vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Zákkladnej škole v Rudine. Bližšie informácie v...

Vážení občania, Slovenská autobusová doprava Žilina sa zapája do Európskeho týždňa mobility a to od 16. 9. do 22. 9. 2019. Bližšie informácie v...

Stránky