Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce, vyúčtovanie dotácie Formuláre, žiadosti PDF icon Žiadosť o dotáciu,vyúčtovanie dotácie.pdf
Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov obce, vyúčtovanie dotácie Formuláre, žiadosti Microsoft Office document icon Žiadosť o dotáciu,vyúčtovanie dotácie.doc
Záverečný účet obce za rok 2019 Ostatné dokumenty PDF icon Záverečný účet obce 2019.pdf
Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ 20.07.2020 pokračovanie Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 14.zasadnutia OZ 20.7.2020 pokračovanie.pdf
Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ 30.06.2020 prerušené Uznesenia OZ PDF icon 14. zápisnica OZ 30.06.2020.pdf
Zápisnica z 5. zasadnutia OZ 27.6.2019 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica 5. zasadnutie OZ.pdf
Zápisnica z 13. zasadnutia OZ 20.04.2020 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 13.zasadnutia OZ 20.4.2020.pdf
ROZPOČET na rok 2020 - príjmy Ostatné dokumenty PDF icon Rozpočet príjmy 2020.pdf
ROZPOČET na rok 2020 - výdavky Ostatné dokumenty PDF icon Rozpočet výdavky 2020.pdf
Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudina Platné VZN PDF icon Dodatok č1 Rudina k VZN 12019.pdf
Zápisnica z 12. zasadnutia OZ 27. 01. 2020 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 12. zasadnutia OZ 27.1.2020.pdf
Zápisnica z 11. zasadnutia OZ 20.01.2020 - pokračovanie Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica 11. zasadnutie OZ 20.1.2020.pdf
Zápisnica z 11. zasadnutia OZ 30.12.2019 - prerušené Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 11. zasadnutia OZ 30.12.2019.pdf
Zápisnica z 10. zasadnutia OZ 17.12.2019 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 10. OZ 17.12.2019.pdf
Zápisnica z 9. zasadnutia OZ 5.12.2019 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 9.zasadnutia OZ 5.12.2019.pdf
VZN obce Rudina č. 4/2011 zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí Platné VZN PDF icon VZN 42011.pdf
Zverejnenie odmeny zástupcovi starostu obce Ostatné dokumenty Image icon Zverejnenie odmeny zástupcovi.jpg
Zápisnica z 8. zasadnutia OZ 18.11.2019 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 8. zasadnutia OZ 18.11.2019.pdf
Registratúrny poriadok Platné poriadky PDF icon RP_OU_Rudina.pdf
Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ 16.9.2019 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ 16.09.2019.PDF

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce