Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
Záverečný účet obce Rudina za rok 2018 Ostatné dokumenty PDF icon Záverečný účet obce za rok 2018.pdf
Kolektívna zmluva pre rok 2019 Ostatné dokumenty PDF icon Kolektívna zmluva 2019.pdf
Zápisnica z 5. zasadnutia OZ Ostatné dokumenty PDF icon Zápisnica z 5.zasadnutia OZ 27.06.2019.pdf
Štatút obce Rudina Interné smernice PDF icon Štatút obce Rudina - platný.pdf
Smernica o vybavovaní sťažností a petícií Interné smernice PDF icon Smernica na vybavovanie sťažností platná.pdf
VZN č. 2/2007 Platné VZN PDF icon Štatút obce Rudina.pdf
Zápisnica 4. zasadnutie OZ 16.4.2019 Uznesenia OZ PDF icon 4. zápisnica OZ 16.4.2019.pdf
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018 O službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Rudina Platné VZN PDF icon Dodatok k VZN 22018.pdf
Zápisncia z 3. zasadnutia OZ 30.3.2019 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 3. zasadnutia OZ 30.3.2019.pdf
ROZPOČET NA ROK 2019 príjmy Ostatné dokumenty PDF icon Rozpočet príjmy 2019.pdf
ROZPOČET NA ROK 2019 výdavky Ostatné dokumenty PDF icon Rozpočet 2019 výdavky.pdf
Zápisnica z 2. zasadnutia OZ 18.1.2019 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 2. zasadnutia OZ 18.1.2019.pdf
Zápisnica OZ z 1.zasadnutia 20.12.2018 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 1. OZ zo dňa 20.12.2018.pdf
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia 10. 12. 2018 Uznesenia OZ Microsoft Office document icon Zápisnica ustanovujúczasadnutie_0_0.doc
Zápisnica z 38. zasadnutia OZ 5.10.2018 Uznesenia OZ PDF icon 38.zápisnica OZ.pdf
Zápisnica z 37. zasadnutia OZ 10.08.2018 Uznesenia OZ PDF icon 37. záspisnica OZ.pdf
Zápisnica z 36. zasadnutia OZ 13.07.2018 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 36. zasadnutia OZ 13.07.2018.pdf
Zápisnica z 35. zasadnutia OZ 18.6.2018 Uznesenia OZ PDF icon 35. zápisnica OZ 18.6.2018.pdf
VZN č. 2/2018 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Rudina Platné VZN PDF icon VZN 22018 o službách poskytovaných obcou.pdf
Záverečný účet obce Rudina za rok 2017 Ostatné dokumenty PDF icon Záverečný účet obce za rok 2017.pdf

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce