Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
Zápisnica z 2. zasadnutia OZ 18.1.2019 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 2. zasadnutia OZ 18.1.2019.pdf
Zápisnica OZ z 1.zasadnutia 20.12.2018 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 1. OZ zo dňa 20.12.2018.pdf
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia 10. 12. 2018 Uznesenia OZ Microsoft Office document icon Zápisnica ustanovujúczasadnutie_0_0.doc
Zápisnica z 38. zasadnutia OZ 5.10.2018 Uznesenia OZ PDF icon 38.zápisnica OZ.pdf
Zápisnica z 37. zasadnutia OZ 10.08.2018 Uznesenia OZ PDF icon 37. záspisnica OZ.pdf
Zápisnica z 36. zasadnutia OZ 13.07.2018 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 36. zasadnutia OZ 13.07.2018.pdf
Zápisnica z 35. zasadnutia OZ 18.6.2018 Uznesenia OZ PDF icon 35. zápisnica OZ 18.6.2018.pdf
VZN č. 2/2018 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby v obci Rudina Platné VZN PDF icon VZN 22018 o službách poskytovaných obcou.pdf
Záverečný účet obce Rudina za rok 2017 Ostatné dokumenty PDF icon Záverečný účet obce za rok 2017.pdf
VZN č.1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚD Zmeny a doplnky č. 1 k ÚP obce Rudina Platné VZN PDF icon VZN 12018.pdf
VZN č.1/2011 na prevádzku domu smútku a cintorínsky poriadok pohrebiska obce Rudina Platné VZN PDF icon VZN 012011.pdf
Zápisnica z 34.zasadnutia OZ 13.4.2018 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 34.zasadnutia OZ.pdf
Vnútorný predpis o zaraďovaní prostriedkov zo ŠR Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR .pdf
Zásady hospodárenia s majetkom obce Interné smernice PDF icon Zásady hospodárenia s majetkom obce.pdf
Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis o účtovaní majetku.pdf
Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis o vykonaní inventarizácie.pdf
Vnútorný predpis cestovné náhrady Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis cestovné náhrady.pdf
Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis na vedenie pokladnice.pdf
Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva.pdf
Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov Interné smernice PDF icon Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov.pdf

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce