Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
Zápisnica z 31. zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2017 Rudina Uznesenia OZ PDF icon 31.zápisnica OZ 15.12.2017.pdf
ROZPOČET OBCE RUDINA na rok 2018 Ostatné dokumenty PDF icon ROZPOČET OBCE RUDINA rok 2018.pdf
VZN obce Rudina č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina o miestnom poplatku za TKO.pdf
Zápisnica z MZ OZ zo dňa 23.11.2017 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z MZ 23.11.2017.pdf
Zápisnica z 30. zasadnutia OZ zo dňa 20.10.2017 Rudina Uznesenia OZ PDF icon 30. zápisnica z OZ 20.10.2017.pdf
VZN č. 1/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Rudina Platné VZN PDF icon VZN 012017.pdf
Dodatok č. 2 k VZN obce Rudina č. 1/2015 Platné VZN PDF icon Dodatok k VZN 012015.pdf
Zápisnica z 29. zasadnutia OZ zo dňa 14.09.2017 Rudina Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 29.zasadnutia OZ 14.9.2017.pdf
Zápisnica z MZ OZ zo dňa 22.8.2017 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z MZ.pdf
Zápisnica z 28. zasadnutia OZ zo dňa 28.07.2017 Rudina Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica 28.zasadnutie OZ .pdf
Zápisnica z 27. zasadnutia OZ zo dňa 30.06.2017 Rudina Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 27.zasadnutia OZ 30.6.2017.pdf
Zápisnica z MZ OZ zo dňa 26.5.2017 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica MZ 26.5.2017.pdf
Zápisnica z MZ OZ zo dňa 12.6.2017 Uznesenia OZ PDF icon zápisnica z MZ ZO zo dňa 12.6.2017.pdf
Zápisnica z 26. zasadnutia OZ 19.05.2017 Uznesenia OZ PDF icon 26.zápisnica OZ 19.5.2017.pdf
Zápisnica z 25.zasadnutia OZ 21.4.2017 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 25. zasadnutia OZ 21.4.2017.pdf
Zápisnica z MZ OZ zo dňa 2. 5. 2017 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica MZ zo dňa 2.5.2017.pdf
Zápisnica z 24. zasadnutia OZ 14.03.2017 Rudina Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 24.zasadnutia OZ 14.3.2017.pdf
Zápisnica z 23.zasadnutia OZ 16.02.2017 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 23.zasadnutia OZ 16.2.2017.pdf
Zápisnica z 22.zasadnutia OZ 27.01.2017 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 22. zasadnutia OZ 27.01.2017.pdf
Zápisnica z MZ OZ zo dňa 21.12.2016 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z MZ OZ zo dňa 21.12.2016.pdf

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce