Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
Zápisnica z 21. zasadnutia OZ 9.12.2016 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 21. zasadnutia OZ 9.12.2016.pdf
ROZPOČET OBCE RUDINA NA ROK 2017 Ostatné dokumenty PDF icon ROZPOČET OBCE RUDINA NA ROK 2017.pdf
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach Platné VZN PDF icon Dodatok 1 k VZN č. 12014 o miestnych daniach.pdf
VZN OBCE RUDINA č. 3/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 032016 o miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf
Zápisnica z 20.zasadnutia OZ 11.11.2016 Uznesenia OZ PDF icon 20. zápisnica z OZ zo dňa 11.11.2016.pdf
Zápisnica z 19.zasadnutia OZ 14.10.2016 Uznesenia OZ PDF icon 19.zápisnica z OZ 14.10.2016.pdf
Zápisnica z 18.zasadnutia OZ 30.09.2016 Uznesenia OZ PDF icon 18.zápisnica z OZ.pdf
Zápisnica zo 17.zasadnutia OZ 26.08.2016 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 17.zasadnutia OZ.pdf
Zápisnica zo 4. mimoriadneho zasadnuia OZ 15.07.2016 Uznesenia OZ PDF icon Mimoriadne zasadnutie OZ zo dňa 15.07.2016.pdf
Zápisnica zo 16.zasadnutia OZ 10.6.2016 Uznesenia OZ PDF icon 16. zápisnica z OZ zo dňa 10.6.2016.pdf
Uznesenie z MZ zo dňa 27.5.2016 Uznesenia OZ PDF icon Uznesenie z MZ zo dňa 27.5.2016.pdf
Zápisnica z 15. zasadnutia OZ 13.5.2016 Uznesenia OZ PDF icon 15. zápisnica z OZ 13.5.2016.pdf
Zápisnica zo 14.zasadnutia OZ 15. 4. 2016 Uznesenia OZ PDF icon 14. zápisnica z OZ 15.4.2016.pdf
Záverečný účet Obce Rudina pre rok 2015 Ostatné dokumenty PDF icon Záverečný účet Obce Rudina za rok 2015.pdf
Zápisnica z 13.zasadnutia OZ 11.3.2016 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 13.zasadnutia OZ 11.3.2016.pdf
Zápisnica z 12.zasadnutia OZ 26.2.2016 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 12.zasadnutia OZ 26.2.2016.pdf
VZN obce Rudina č. 2/2016 o technických parametroch inžinierskych sietí (IBV) Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 22016.pdf
Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Zz o ochrane prírody a krajiny Ostatné dokumenty PDF icon Oznámenia o začatí konania.pdf
Zápisnica z mimoriadneho zastupiteľstva zo dňa 5.2.2016 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z MZ zo dňa 5.2.2016.pdf
VZN obce Rudina č. 1/2016 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov Platné VZN PDF icon VZN obce Rudina č. 012016.pdf

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce