Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
Zápisnica z 3. zasadnutia OZ 23.1.2015 Uznesenia OZ PDF icon zápisnica z 3.zasadnutia 23.1.2015.pdf
VZN č. 1/2014 o miestnych daniach Platné VZN PDF icon VZN 12014.pdf
VZN č. 2/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady Platné VZN PDF icon VZN 22014.pdf
Zápisnica z 1.zasadnutia OZ 12.12.2014 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 1.zasadnutia OZ 12.12.2014.pdf
zásady odmeňovania 3/2010 Ostatné dokumenty PDF icon zásady odmeňovania 32010.pdf
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.12.2014 Uznesenia OZ PDF icon ustanovujúce OZ 5.12.2014.pdf
Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ 26.09.2014 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ 26.09.2014.pdf
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 03.09.2014 Uznesenia OZ PDF icon mimoriadne zasadnutie OZ 03.09.2014.pdf
Zápisnica z 5. rokovania OZ Rudina 14.08.2014 Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 5. rokovania OZ Rudina 14.08.2014.pdf
Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ Rudina , konaného dňa 11.07.2014 Uznesenia OZ PDF icon 4.zápisnica OZ 11.7.2014.pdf
Zápisnica z 3 zasadnutia OZ Rudina, konaného dňa 27.06.2014 Ostatné dokumenty PDF icon Zápisnica z 3. zasadnutia OZ.pdf
Zápisnica z 2. zasadnutia OZ Rudina , zo dňa 11.04.2014 Ostatné dokumenty Microsoft Office document icon 2. zápisnica OZ 11.4.2014-1.doc
Zápisnica z 1. zasadnutia OZ 17.01.2014 Ostatné dokumenty PDF icon Zápisnica z 1. zasadnutia OZ.pdf
Zápisnic az 11 zasadnutia OZ Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 11. zasadnutia.pdf
Zápisnica z 10 zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2013 Ostatné dokumenty Microsoft Office document icon Zápisnica OZ z 10 zasadnutia zo dňa 13.12.2013.doc
Uznesenie z 9 zasadnutia OZ, konaného dňa 22.11.2013 Uznesenia OZ Súbor Uznesenie z 9 rokovania OZ.docx
Oznámenie o začatí konania Ostatné dokumenty PDF icon Výrub drevín.pdf
Rekonštrukcia miestnej komunikácie " Na Zadky " - podlimitná zákazka Ostatné dokumenty Office spreadsheet icon Príloha 1.xls
Uznesenie z 8 zasadnutia OZ, konaného dňa 31.10.2013 Uznesenia OZ Súbor Uznesení z 8. zasadnutia OZ zo dňa 31.10.20132.docx
Uznesenie obecného zastupiteľstva zo 7 rokovania Uznesenia OZ Súbor Unesenie zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva 23.08.2013.docx

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce