Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
Zápisnica z 2. zasadnutia OZ Rudina , zo dňa 11.04.2014 Ostatné dokumenty Microsoft Office document icon 2. zápisnica OZ 11.4.2014-1.doc
Zápisnica z 1. zasadnutia OZ 17.01.2014 Ostatné dokumenty PDF icon Zápisnica z 1. zasadnutia OZ.pdf
Zápisnic az 11 zasadnutia OZ Uznesenia OZ PDF icon Zápisnica z 11. zasadnutia.pdf
Zápisnica z 10 zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2013 Ostatné dokumenty Microsoft Office document icon Zápisnica OZ z 10 zasadnutia zo dňa 13.12.2013.doc
Uznesenie z 9 zasadnutia OZ, konaného dňa 22.11.2013 Uznesenia OZ Súbor Uznesenie z 9 rokovania OZ.docx
Oznámenie o začatí konania Ostatné dokumenty PDF icon Výrub drevín.pdf
Rekonštrukcia miestnej komunikácie " Na Zadky " - podlimitná zákazka Ostatné dokumenty Office spreadsheet icon Príloha 1.xls
Uznesenie z 8 zasadnutia OZ, konaného dňa 31.10.2013 Uznesenia OZ Súbor Uznesení z 8. zasadnutia OZ zo dňa 31.10.20132.docx
Uznesenie obecného zastupiteľstva zo 7 rokovania Uznesenia OZ Súbor Unesenie zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva 23.08.2013.docx
Zmluva o dielo Ostatné dokumenty PDF icon Zmluva o dielo - Odchyt psov.pdf
Uznesenie OZ zo 6-tého zasadnutia , konaného 21.06.2013 Uznesenia OZ PDF icon Uznesenie OZ 6-2013.pdf
Uznesenie z 5. rokovania OZ, konaného dňa 07.06.2013 Uznesenia OZ PDF icon Uznesenie OZ 5-2013.pdf
Uznesenie zo 4 rokovania OZ, zo dňa 24.05.2013 Uznesenia OZ PDF icon Uznesenie zo 4. rokovania.pdf
Uznesenie z 3. rokovania obecného zastupiteľstva Uznesenia OZ PDF icon uznesenie z 3. rokovania obecného zastupiteľstva0002.pdf
Uznesenie z 2. rokovania OZ Uznesenia OZ PDF icon uznesenie z 2. rokovania OZ.pdf
Uznesenie OZ zo dňa 08.03.2013 Uznesenia OZ PDF icon uznesenie z 1.rokovania OZ.pdf
Rozpočet pre rok 2013 - príjmy obce Platné VZN PDF icon Rozpočet rok 2013 - príjem.pdf
Rozpočet obce pre rok 2013 - výdaje Platné VZN PDF icon Rozpočet na rok 2013- Výdaje.pdf
VZN 2/2012 - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad Platné VZN PDF icon VZN 2_2012 Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.pdf
VZN 1/2012 - Miestne dane Platné VZN PDF icon VZN 1_ 2012 - miestne dane.pdf

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce