Dokumenty obce

Názov dokumentu Typ dokumentu Dokument na stiahnutie
Zmluva o dielo Ostatné dokumenty PDF icon Zmluva o dielo - Odchyt psov.pdf
Uznesenie OZ zo 6-tého zasadnutia , konaného 21.06.2013 Uznesenia OZ PDF icon Uznesenie OZ 6-2013.pdf
Uznesenie z 5. rokovania OZ, konaného dňa 07.06.2013 Uznesenia OZ PDF icon Uznesenie OZ 5-2013.pdf
Uznesenie zo 4 rokovania OZ, zo dňa 24.05.2013 Uznesenia OZ PDF icon Uznesenie zo 4. rokovania.pdf
Uznesenie z 3. rokovania obecného zastupiteľstva Uznesenia OZ PDF icon uznesenie z 3. rokovania obecného zastupiteľstva0002.pdf
Uznesenie z 2. rokovania OZ Uznesenia OZ PDF icon uznesenie z 2. rokovania OZ.pdf
Uznesenie OZ zo dňa 08.03.2013 Uznesenia OZ PDF icon uznesenie z 1.rokovania OZ.pdf
Rozpočet pre rok 2013 - príjmy obce Platné VZN PDF icon Rozpočet rok 2013 - príjem.pdf
Rozpočet obce pre rok 2013 - výdaje Platné VZN PDF icon Rozpočet na rok 2013- Výdaje.pdf
VZN 2/2012 - Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad Platné VZN PDF icon VZN 2_2012 Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.pdf
VZN 1/2012 - Miestne dane Platné VZN PDF icon VZN 1_ 2012 - miestne dane.pdf
VZN 1/2009 zo dňa 15.12.2009 O miestnam poplatku n za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Platné VZN Microsoft Office document icon VZN Miest. pop. za KO a DSO 2010.doc
VZN 2/2009 zo dňa 15.12.2009 O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Platné VZN Microsoft Office document icon VZN zber, prepr. a znešk. odp. na rok 2010.doc
VZN 2/2008 zo dňa 12.12.2008 - Ostatné miestne dane ( pes, ubytovanie ) Platné VZN Microsoft Office document icon VZN-ost. dane 2009.doc
VZN 1/2008 - Dane z nehnuteľností Platné VZN Microsoft Office document icon VZN-DZN 2009.doc
uznesenie OZ zo dňa 18.02.2011 Uznesenia OZ Microsoft Office document icon uznesenie 18.02.2011.doc
uznesenie OZ z 11.03.2011 Uznesenia OZ Microsoft Office document icon Uznesenie 11.03.2011.doc

Stránky

Subscribe to Dokumenty obce