11. zasadnutie OZ 27.12.2013 o 18,00 hodine

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 27.12.2013 ( piatok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

Súbory na stiahnutie: