Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2/2014 , 11.04.2014 o 19,00 hodine

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva  2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 11.04.2014 ( piatok) o 19,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Súbory na stiahnutie: