Voľby do Európského parlamentu

Vážení občania ,

v prílohe sa môžete oboznámiť s oficiálnymi výsledkami volieb do Európskeho parlamentu vo volebnom okrsku : Obec Rudina .

Volebná účasť : 7,47 %

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce