Záverečný účet obce rok 2013

Vážení občania,

v zmysle zákona 583/2004 Z. z.  zákon o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov , § 16 ods.1 predkladáme  : " Záverečný účet Obce Rudina ".

So záverečným  účtom  Obce Rudina sa môžete oboznámiť aj  na miestach obvyklých, ktoré obec využíva  na vyvesenie :

Potravina Martincová - dolný koniec obce

Potraviny u Janca  - Alena Pochybová

Potraviny Koruna  - námestie obce

Potraviny  Papučík - námestie obce

Potraviny u Hollej - horný koniec obce

Potraviny Martincová - horný koniec

Nástenka pri pošte - obecný úrad

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce