Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 03.09.2014

Zápisnica u mimoriadneho zasadnutia OZ , dňa 03.09.2014

Typ dokumentu: 
Uznesenia OZ
Dokument na stiahnutie: