Dôležitá informácia pre občanov

Vážení spoluobčania!

 Ako už iste viete , začali sa šíriť informácie o možnosti výstavby bytoviek na Dolných Kysuciach s cieľom presídlenia váčšieho počtu neprispôsobilých občanov. Myslieť si, že uvedený problém sa týka len obce Radoľa je naivné. Finančné skupiny, ktoré majú určité zámery sa ich ťažko vzdávajú a ak neuspeju v jednej obci skúsia to v druhej. 

Chcela by som Vás preto požiadať o spoluprácu. Ak viete o nejakých informáciach týkajúcich sa uvedej veci, aby ste komunikovali s obecným úradom.

Pri predaji pozemkov, nehnuteľnosti , prosím buďte opatrný. To čo sa možno nepodarí v Radoli sa môže podariť v Našej obci a to by sme nikto nechceli. 

 V prípade potreby bude obecný úrad  zabezpečovať  spísanie petíčnej akcie v spolupráci so starostami okolitých obcí  a primátorom. 

Prílohou oznamu je spoločné vyjadrenie starostov a primátora.