Ako ďalej s cestou III. triedy 507058

  V prílohe nájdete stanovisko  Žilinského samasprávneho kraja k realizácií opráv a aj celkový postup pri úpravách a následnom zaradení našej komunikácie do Regionálneho operačného programu. 

Všetci pevne veríme , že takáto situácia na ceste  pominie . Obec aj Žilinský samosprávny kraj vyvíja maximálne úsilie, aj keď Vám sa to asi nezdá.