Neprehliadnite - zoznam občanov, ktorí neprebrali listové zásielky ku komasácií - nedoručené

Vážení občania !

V prílohe tejto správy je umiestnený zoznam občanov, ktorí si neprebrali listové zásielky  ku prebiehajúcej komasácií ( sceľovaniu pozemkov). Prosím,  pozorne si uvedený zoznam prečítajte. V prípade, ak  máte informácie o aktuálnej adrese niektorého občana zo zoznamu ,  nahláste nám uvedenú skutočnosť , aby listová zásielka mohla byť doručená.

 

Ďakujem

 

Mičianová