Oznámenie o uložení zásielky občanom s TP Obec Rudina

Obec Rudina oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Obci Rudina, že na OcÚ majú uložené oznámenia o doručených doporučených listových zásielkach:

Radoslav Šedo, od 17.01.2016 do 24.01.2016

Samuel Malík, od 12.01.2016 do 29.01.2016

Michal Hric, od 15.01.2016 do 01.02.2016

Miroslav Mozol, od 26.1.2016 do 12.2.2016

František Paulus, od 27.1.2016 do 13.2.2016

Michal Hric, od 12.2.2016 do 29.2.2016

Ľubomír Králik, od 16.2.2016 do 4.3.2016

Ľubomíra Kajsová, od 19.2.2016 do 7.3.2016

Ivan Kormanec, od 24.2.2016 do 12.3.2016

Káčerík Ján, od 25.2.2016 do 13.3.2016

Radoslav Šedo, od 1.3.2016 do 18.3.2016

Stanislav Šedo, od 1.3.2016 do 18.3.2016

Milan Tolnaj, od 1.3.2016 do 18.3.2016

Michal Hric, od 3.3.2016 do 21.3.2016

Roman Kurek, od 7.3.2016 do 22.3.2016

Stanislav Šedo, od 10.3.2016 od 28.3.2016

Ľubomír Lisko, od 15.3.2016 do 30.3.2016

Michla Hric, od 24.3.2016 do 10.04.2016

Samuel Malík, od 30.3.2016 do 17.4.2016

Michal Hric, od 4.4.2016 do 22.4.2016

Miroslav Čičala, od 8.4.2016 do 26.4.2016

Milan Tolnaj, od 14.4.2016 do 30.4.2016

František Paulus, od 20.4.2016 do 04.05.2016

Roman Kurek, od 22.04.2016 do 04.05.2016

Milan Tolnaj, od 22.04.2016 do 04.05.2016

Miroslav Čičala, od 25.04.2016 do 07.05.2016

Milan Tolnaj, od 26.04.2016 do 08.05.2016

Ľubomíra Mozoľová, od 02.05.2016 do 17.05.2016

Michal Hric, od 05.05.2016 do 20.05.2016

Michal Hric, od 09.05.2016 do 24.05.2016

Michal Hric, od 12.05.2016 do 27.05.2016 (3x)

Milan Tolnaj, od 18.05.2016 do 02.06.2016

Michal Hric, od 18.05.2016 do 02.06.2016 (2x)

Michal Hric, od 24.05.2016 do 08.06.2016

Milan Tolnaj, od 25.05.2016 do 09.06.2016

František Paulus, od 30.05.2016 do 14. 04. 2016

Michal Hric, od 06.06.2016 do 21.06.2016

Michal Hric, od 08.06.2016 do 23.06.2016

Michal Hric,  14.06.2016

František Paulus, 14.06.2016

Radoslav Šedo, 14.06.2016

Miroslav Mozoľ, 17.6.2016 (18 kalendárnych dní)

Ľubomíra Mozoľová, 17.6.2016 (18 kalendárnych dní)

Ľubomíra Mozoľová, 20.6.2016

Pavol Michal, 20.6.2016 (18 kalednárnych dní)

Milan Tolnaj, 21.6.2016 (18 kalendárnych dní)

Ľubomír Kárlik, 24.6.2016 (18 kalednárnych dní)

Michal Hric, od 28.6.2016 (18 kalendárnych dní)

Ivan Kormanec, od 4.7.2016 (18 kalendárnych dní)

Michal Hric, od 4.7.2016 (18 kalendárnych dní)

Miroslav Mozol, od 7.7.2016 (18 kalendárnych dní)

Michal Hric, od 7.7.2016 (18 kalendárnych dní)

Miroslav Mozol, od 19.07.2016 (18 kalendárnych dní)

Milan Tolnaj, od 19.07.2016 (18 kalendárnych dní)

Michal Hric, od 12.07.2016 (18 kalendárnych dní)

Miroslav Mozol, od 22.07.2016 (18 kalendárnych dní)

Miroslav Čičala, od 25.7.2016 (18 kalendárnych dní)

Ľubomír Lisko, od 26.7.2016 (18 kalendárnych dní)

Ľubomír Králik, od 26.7.2016 (18 kalendárnych dní)

Michal Hric, od 27.7.2016 (18 kalendárnych dní)

Samuel Malík, od 27.7.2016 (18 kalendárnych dní)

Miroslav Čičala, od 27.7.2016 (18 kalendárnych dní)

Miroslav Mozol, od 02.08.2016 (18 kalendárnych dní)

František Paulus, od 02.08.2016 (18 kalendárnych dní)

Ľubomíra Mozolová, od 05.08.2016 (18 kalendárnych dní)

Stanislav Šedo, 05.08.2016 (18 kalendárnych dní)

Pavol Michal, od 05.08.2016 (18 kalendárnych dní)

Miroslav Mozol, od 11.08.2016

Zdenka Šedová, od 11.08.2016

Ľubomíra Mozolová, od 11.08.2016

Milan Tolnaj, od 16.08.2016

Michla Hric, od 16.08.2016 2x

Ľubomíra Mozolová, od 16.08.2016

Miroslav Mozol, od 19.08.2016

Stanislav Šedo, od 19.08.2016

František Paulus, od 02.09.2016

Michal Hric, od 02.09.2016

Michal Hric, od 12.09.2016

Michal Hric, od 19.9.2016

Ľubomír Králik, od 19.9.2016

František Paulus, od 05.10.2016

Ľubomíra Mozoľová, od 05.10.2016

Michla Hric, od 05.10.2016

Ivan Kormanec, od 05.10.2016

Milan Tolnaj, od 07.10.2016

Michal Hric, od 17.10.2016

František Paulus, od 19.10.2016

Ľubomír Králik, od 19.10.2016

Miroslav Mozol, od 19.10.2016

František Paulus, od 21.10.2016

Miroslav Čičala, od 21.10.2016

František Paulus, od 21.10.2016

Milan Tolnaj, od 24.10.2016

Michla Hric, od 02.11.2016

Ľubomír Lisko, od 02.11.2016

Roman Kurek, od 04.11.2016

Miroslav Čičala, od 07.11.2016

František Paulus, od 08.11.2016

Ľubomír Repčík, od 09.11.2016

Zdenka Šedová, od 14.11.2016

Miroslav Mozol, od 14.11.2016

František Paulus, od 14.11.2016

František Paulus, od 21.11.2016

Ľubomíra Kajsová, od 29.12.2016

Miroslav Mozol, od 29.12.2016

Milan Tolnaj, od 29.12.2016

Michal Hric, od 29.12.2016

                                                        ROK 201 7                                                                                   

Samuel Malík, 16.1.2017

Juraj Veselý, 16.1.2017 - DVR

Roman Kurek, 16.1.2017 - DVR

Miroslav Mozol, 16.1.2017

František Paulus, 17.1.2017 - DVR

Juraj Veselý, 17.1.2017 - DVR

Miroslav Čičala ml., 18.1.2017 - DVR

Ivan Bača, 20.02.2017 - DVR

Miroslav Mozol, 22.2.207- DVR

Michla Hric, 22.2.2017 - DVR

Roman Kurek, 22.2.2017 - DVR

Ľubomíra Mozolová, 24.02.2017

Michal Hric, 28.2.2017 - DVR

Michal Hric, 10.03.2017 - DVR

Ľubomír Králik, 13.03.2017 - DVR

Michal Hric, 15.03.2017 - DVR

Michal Hric, 29.03.2017 - DVR

Michal Hric, od 19.04.2017 - DVR

Michal Hric, od 2.5.2017 - DVR

Ľubomír Králik, od 3.5.2017 - DVR

Lukáš Zborovan, od 09.05.2017 - DVR

Miroslav Čičala, od 10.05.2017 - DVR

Milan Tolnaj, od 19.05.2017 - DVR

Stanislav Šedo, od 19.05.2017 - DVR

Milan Tolnaj, od 06.06.2017 - DVR

Milan Tolanj, od 3.7.2017 - DVR

Miroslav Mozol. od 3.7.2017 - DVR

František Paulus, od 4.7.2017 - DVR

František Paullus, od 14.7.2017 - DVR

Milan Tolnaj, od 20.7.2017- DVR

Michal Hric, od 25.7.2017 - DVR

Lenka Šedová, od 7.8.2017 - DVR

Mariana Jančigová, od 7.8.2017-DVR

Ľuboš Repčík, od 25.8.2017 - DVR

Michla Hric, od 25.8.2017 - DVR

Miroslav Mozoo, od 30.8.2017 - DVR

Ľubomíra Mozolová, od 30.8.2017- DVR

Miroslav Mozol, od 30.8.2017 - DVR

Lubomíra Mozolová, od 21.9.2017-DVR

Milan Tolnaj, od 25.9.2017 - DVR

Lukáš Zborovan, od 27.9.2017 - DVR

Miroslav Čičala, od 27.9.2017 - DVR

Michal Hric, od 27.9.2017 - DVR

Milan Tolnaj, od 25.10.2017 - DVR

Miroslav Čičala, od 25.10.2017 - DVR

Radoslav Šedo, od 30.10.2017  - DVR 2x

František Paulus, od 31.10.2017- DVR

Roman Kurek, od 2.11.2017 - DVR

Milan Tolnaj, od 6.11.2017 - DVR+

Ľuboš Repčík, od 13.11.2017 - DVR

František Paulus, od 13.11.2017 - DVR

Michal Hric, od 30.11.2017- DVR

Ivan Kormanec, od 6.12.2017 - DVR