Doplnený zoznam o občanov, ktorí neprebrali listové zásielky ku kumasácií ku dňu 18.06.2012

 V prílohe je umiestnený doplnený zoznam o občanov, ktorým nebola doručená listová zásielka ku komasácií k 18.06.2012 . Informácie k doručeniu( ako zmena bydliska, rodné číslo, nezapísané dedičské konania  .........) prosím oznámte na obecný úrad.

 

Ďakujem

 

 

Mičianová