Budujeme kamerový systém

Obecný úrad Rudina informuje občanov , že v dňoch od 20. - 24. 8 2012 bude v obci  na budovách základnej školy, materskej školy a obecného úradu zabudovaný kamerový systém.

Obec v roku 2011 podala projekt na základe  " Výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality" prostredníctvom Obvodného úradu v Žiline s cieľom zvýšiť prevenciu kriminality v našej obci. Uvedený projekt bol zameraný na nákup kamerového systému, ktorý bude monitorovať budovy obecného úradu, materskej školy, základnej školy, priestranstiev pri uvedených budovách a aj novo vybudované detské ihrisko.

Obec plánuje aj v roku 2012 podať projekt na základ uvedenej výzvy  s cieľom zabezpečenia prevencie kriminality aj v zostávajúcich častiach obce ako je dom smútku, námestie, cintoríny, futbalové ihrisko.....

Uvedený projekt bol schválený s uvedeným finančným krytím :

celkový rozpočet projektu                    10.625,00 €

dotácia  štátu 80%                                  8.500,00 €

spoluúčasť obce 20%                              2.125,00 €

 

" Budujeme bezpečnejšiu obec !" 

 

Súbory na stiahnutie: