Zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.10.2012 o 18,00 hodine.

 Starostka obce oznamuje, že dňa 12.10. o 18,00 hodine sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu. Poslanci sa pred samotným zasadnutím stretnú o 17,15 hodine na obhliadku  Domu smútku.

Program rokovania v prílohe . 

Súbory na stiahnutie: