Štruktúra obecného úradu

S T A R O S T A

Ing. Anna Mičianová 041 45 13 starosta@rudina.sk

ÚČTOVNÍČKA

Oľga Chovaňáková 421 45 14 uctaren@rudina.sk

SPRÁVA DANÍ A POPLATKOV, KNIŽNICA, KULTÚRA, MATRIKA, EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Miroslava Ščambová 421 45 06 matrika@rudina.sk

POKLADŇA, SOCIALNE VECI, MZDY, CIVILNÁ OBRANA, HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA, KOREŠPONDENCIA,

Gabriela Jančigová 421 45 21 sekretariat@rudina.sk

KOORDINÁTOR MOS, ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, SPRÁVA CINTORÍNA

Tatiana Tolnajová 421 45 21 sluzby@rudina.sk

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Ing. Stanislav Jančiga

Spoločný úrad Kysucké Nové Mesto

STAVEBNÝ ÚRAD

Ing. Katarína Vachalková 433 93 50 katarina.vachalkova@dolnekysuce.eu

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Mgr. Mária Barčíková 433 93 49 maria.barcikova@dolnekysuce.eu

ŠKOLSKÝ ÚRAD

Katarína Stráňavová 433 93 46 pavol.stranava@dolnekysuce.eu

ŠKOLSKÝ METODIK

PeaDr. Zuzana Vojsovičová