Veľkokapacitné kontajnery v obci

Vážení občania, veľkokapacitné kontajnery budú vyložené v areáli za MŠ Rudina v termíne od 5.6. do 8.6.2017. Bližšie informácie v priloženom letáku.