Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Rudina

Obec Rudina vyhlasuje "Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Rudina"

 Kompletné žiadosti je potrebné  doručiť  v termíne  do 11.07.2017  na adresu :

Obec Rudina

Rudina č. 442

023 31 Rudina


Obálku označte heslom :

" Výberové konanie Materská škola Rudina - neotvárať"

 

Bližšie informácie  a podmienky v prílohe.

 

S pozdravom

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce