Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Rudina

Obec Rudina vyhlasuje "Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Rudina"

 Kompletné žiadosti je potrebné  doručiť  v termíne  do 11.07.2017  na adresu :

Obec Rudina

Rudina č. 442

023 31 Rudina


Obálku označte heslom :

" Výberové konanie Materská škola Rudina - neotvárať"

 

Bližšie informácie  a podmienky v prílohe.

 

S pozdravom

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /nfsmnt/hosting2_1/a/9/a955792c-bb3d-48dd-82a2-fa5368d5ec2b/rudina.sk/web/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52