Zverejnenie zámeru "Rozšírenie cintorína v obci Rudina"

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť zo zámerom obce " Rozšírenie cintorína v obci Rudina" a tiež s kompletnými materiálmi.

Zámer je zverejnený aj na stránke : http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-cintorina-v-obci-rudina

 

 Zámer je zverejnený aj na úradnej tabuli pri obecnom úrade.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /nfsmnt/hosting2_1/a/9/a955792c-bb3d-48dd-82a2-fa5368d5ec2b/rudina.sk/web/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52