Zverejnenie zámeru "Rozšírenie cintorína v obci Rudina"

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť zo zámerom obce " Rozšírenie cintorína v obci Rudina" a tiež s kompletnými materiálmi.

Zámer je zverejnený aj na stránke : http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-cintorina-v-obci-rudina

 

 Zámer je zverejnený aj na úradnej tabuli pri obecnom úrade.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce