Informácia o voľnom pracovnom mieste - učiteľ MŠ Rudina

Obec Rudina informuje záujemcov o voľnom pracovnom mieste :

učiteľ Materská škola Rudina - zástup počas materskej dovolenky.

Kompletné žiadsoti označené  " Učiteľ MŠ Rudina"  je potrebné doručiť na adresu :

Obec Rudina

Rudina č. 442

                                    023 31 Rudina

 v termíne do 07.08.2017 do 15,00 hod.

 

Termín nástupu 01.09.2017

Bližšie informácie v prílohe.

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce