Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny

Súbory na stiahnutie: