Aktuálny zoznam dĺžnikov Obce Rudina k 19.11.2012

Predkladáme Vám aktuálny zoznam dĺžnikov Obce Rudina, ktorí si nesplnili svoje daňové povinnosti. Ako  môžete vidíte,  nie je to zanedbateľná suma, ktorá obci chýba v rozpočte. Nedoplatky bude obec ,  po konzultácií s exekútorom,  vymáhať v rámci exekučného konania .

Upozorňujeme občanov, ktorí si v roku 2012 ešte nesplnili svoje daňové povinnosti, aby tak urobili v čo najkratšom čase, nakoľko zoznam k 01.01.2013 bude doplnený o neplatcov za rok 2012.

 

 Ing. Anna Mičianová 

      starostka obce