Zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.11.2012 o 18,00 hodine

9. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 23.11.2012 o 18,00 hodine v zasadačke obecného úradu.

 

Program zasadnutia v prílohe

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce