Vybudovanie oddychovej zóny pri " Dome smútku"

Vážení občania,

obec Rudina vybudovala oddychovú zónu pri "Dome smútku". Zakúpili sme 6 ks betónových lavičiek a 4 ks  vonkajších betónových kvetináčov, do ktorých sme vysadili dreviny .

Projekt bol spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

V prílohe fotodokumentácia.

 

Mičianová