Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu v mesiaci október

Vážení občania, zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa najbližšie v našej obci uskutoční  v sobotu 14. októbra 2017. Bližšie informácie v priloženom letáku.