VOĽBY VÚC 2017 -zápisnica okrskovej volebnej komisie

Vážení občania, v prílohe zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov ŽSK konaných dňa 4.11.2017