Návrh rozpočtu obce Rudina na rok 2018 - Príjmy

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť s dokumentom " Návrh  rozpočtu obce Rudina na rok 2018 - Príjmy  ".

Materiály budú uverejnené aj na miestach obvyklých na zverejňovanie dokumentov obce  a to nasledovne :

- informačná tabuľa v budove OcÚ Rudina pri pošte

- potraviny "Dajana" - dolný koniec obce

- potraviny "Pochyba" 

- potraviny "KORUNA"

- potraviny " Hollá"

- potraviny Dajana" - horný koniec obce

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce