Verejné zhromaždenie občanov - informácie o priebeho komasácie


Obec Rudina a Obvodný pozemkový urad Čadca , pracovisko Kysucké Nové Mesto Vás pozývajú na verejné zhromaždenie občanov z dôvodu poskytnutia informácií k postupu prác prebiehajúcej komasácie v obci.

 

          Verejné zhromaždenie sa uskutoční v sobotu 15.12  o 15,00 hodine v sále kultúrneho domu.

 Spracovateľ projektu Vás poinformuje  o " Všeobecných zásadach funkčného usporiadania územia "

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Ing- Anna Mičianová

starostka obce