Obmedzenie zjazdnosti III.triedy v k. ú. Lopušné Pažite a Dolný Vadičov

Vážení občania, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie (zosuv pôdy, padajúce kamene)  v katastrálnom území Lopušné Pažite a Dolný Vadičov je dňom  14.12.2017  doprava na úseku v dĺžke cca 200 m dočasne riadená prenosným dopravným značením s obmedzením jazdy v jazdnom pruhu a obmedzenou max. rýchlosťou pri prejazde motorovým vozidlom.